Tummy Tuck Turkey BBL Turkey Breast Reduction Turkey Burun Estetiği Ankara Penis Enlargement Turkey Lazer Epilasyon Ankara Kızlık Zarı Dikimi Ankara Kürtaj Ankara Breast Augmentation Turkey Liposuction Turkey Lazer Epilasyon Konya Burun Estetiği Ankara Bonus veren siteler Deneme bonusu Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler

Media Partners

POLÍTICA DE PRIVACITAT - TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Data d’elaboració de la present política de privacitat: 03/07/2018

L’ASSOCIACIO CATALANA D'AMICS DE L'AIGUA (des d'ara el propietari del lloc web), d'acord amb les recomanacions establertes per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i altres organismes d'àmbit autonòmic com l'Agència Catalana de Protecció de Dades en relació a donar-li abast al dret d'informació com a usuari (titular de dades), ha elaborat una nova política de privacitat establint una estructura d'epígrafs i llenguatge el més clar, concís i entenedor possible, tenint en compte l'objecte del present text (que es tracta d’un text amb connotacions legals).

POLITICA DE PRIVACITAT

Benvolgut Usuari, li presentem, amb l'objecte de facilitar l’accés a la informació, l'estructura del present bloc informatiu "per capes", Vostè pot accedir a cada punt, del conjunt dels punts establerts per a tal efecte, de forma específica clicant sobre el mateix, sense necessitat de llegir la totalitat del text.

1.1. Responsable del Tractament

1.2. Delegat de Protecció de Dades

1.3. Finalitat del tractament de les dades

1.4. Terminis o criteris de conservació de les dades

1.5. Destinataris (de cessions o transferències)

1.6. Transferències internacionals de Dades

1.7. Dret de les persones (titulars de dades)

1.8. Font de les dades (origen)

1.9. Formularis de recollida de dades

1.1 Responsable del tractament

Benvolgut Usuari, el responsable de tractament, denominació que ve de la normativa legal de protecció de dades serà l'Associació. En una taula li apropem informació de l'Associació. En aquest text, en els seus punts, es fa referència sota la denominació de "ASSOCIACIO CATALANA D'AMICS DE L'AIGUA, en l'àmbit de la recollida i tractament de dades a través d'aquest lloc web.

Així doncs, tingui en compte que quan Vostè entra (navega) i es relaciona a través de la present pàgina web ho està fent amb aquesta Associació.

DENOMINACIÓ ASSOCIACIO CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA
CIF G61932612
DOMICILI C/ Sardenya, 541, 08024, Barcelona, España
UNITAT D’INTERLOCUCIÓ DE DRETS
Correo Postal: C/ Sardenya, 541, 08024, Barcelona, España. 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


1.2 Finalitat del tractament de les dades

En aquest punt presentem una taula amb la descripció de les finalitats del tractament de les dades que poden donar-se / recollir-se en el present lloc web:

FITXER Usuaris Web
FINALITAT Navegació (cookies), enviar informació d'interès en el cas que l'usuari hagi comunicat el seu email i donat el seu consentiment exprés o per l'objecte propi del formulari
OBSERVACIONS Associats a un formulari web

[Li preguem, en la seva qualitat d'usuari / titular de dades, que abans d'acceptar la política de privacitat (clicar la casella d'acceptació) o consentiment per a tractament de dades, realitzi un acostament a la informació bàsica amb caràcter general, i de forma específica a la present taula on es determina la finalitat d'ús de les dades que vostè ens proporciona i el fitxer o fitxers on es poden integrar aquestes dades.]

1.3. Terminis o criteris de conservació de les dades

En el present punt es dóna abast, a través d'una taula, a la informació relacionada amb la finalitat de tractament de dades que pot donar-se a través del present lloc web. Establir que les associacions o responsables de fitxers poden tractar més fitxers, però aquí només s'especifica el que té impacte amb les dades tractades en el lloc web.

FITXER Usuaris Web
TERMINI DE CONSERVACIÓ
DADES Les dades de contacte es conserven de forma indefinida mentre que no hi hagi sol•licitud d'oposició o cancel•lació per part del titular de dades.
EXCEPCIONS DE DADES    ---------------------------------------

[El manteniment del termini de les dades s'estableix en la base d'un criteri propi de l’ASSOCIACIO CATALANA D'AMICS DE L'AIGUA, associat a la finalitat d'ús d'aquestes dades, criteris establerts per una base jurídica que obliga al seu manteniment a l’ASSOCIACIO CATALANA d'AMICS DE l'AIGUA (una altra llei que exigeix el seu manteniment) i altres associats informes estadístics o històrics que poden ser d'interès per a l'Associació a nivell estratègic / organitzacional].


1.4 Destinataris” (de cessions o transferències)

FITXERS Usuaris Web
CESSIONARIS AMB CARÀCTER GENERAL Organismes públics competents per a la sol•licitud derivat que per a aquesta, d'acord al marc normatiu, no cal el consentiment de les dades.
ALTRES ESPECÍFICS


1.5 Transferències internacionals de dades

En aquest moment l’ASSOCIACIO CATALANA D'AMICS DE L'AIGUA, en la seva qualitat de responsable del fitxer / dades, no realitza cessió o transferències de dades a tercers (altres empreses) ubicats en un estat diferent de la Unió Europea.

1.6 Drets dels titulars de dades (de les persones interessades)

Amb l'objecte de donar abast a uns dels aspectes fonamentals de l'actual marc normatiu, com és el dels drets atribuïts a les persones físiques (titulars de dades), l'informem que pot exercitar els seus drets escrivint a L’ASSOCIACIO CATALANA D'AMICS DE L 'AIGUA, C / Sardenya, 541, 08024, Barcelona, Espanya o enviant un correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. perquè pugui sol•licitar-nos, si així ho estima, un formulari per a l'exercici dels drets que a continuació es referencien :.

a. Accés

[Nota: El dret d'accés és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent a poder conèixer la informació que la societat té de vostè.]

b. Rectificació

[ Nota: El dret de rectificació és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent en rectificar aquella informació / dades que la societat té d'un titular de dades, per exemple vostè, i no es troba actualitzada o adequada a la realitat del titular de dades o és errònia.]

c. Cancel•lació

[Nota: El dret de cancel•lació és aquell dret pel qual pot sol•licitar que les dades siguin esborrades quan ja no siguin necessàries o si el tractament és il•lícit]

d. Oposició al seu tractament

[Nota: El dret d'oposició és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent en oposar-se a l'ús d'aquella informació / dades que la societat té de vostè, i vostè no vol que se segueixi fent ús de la mateixa ( informació / dades) per a determinades finalitats específiques, per exemple no rebre informació comercial.]

e. Supressió

[Nota: El dret de supressió és el que té un titular de dades, com pot ser el cas, consistent a suprimir aquella informació / dades que la societat té de vostè mateix, i que no vol que se segueixi fent ús de la mateixa (informació / dades), emparat en supòsits legals.]

f. Portabilitat de les seves dades

[Nota: El dret a rebre les dades personals en un format de lectura mecànica i enviar-les a un altre responsable de tractament.

g. Sol•licitar la Limitació del tractament

[Nota: Sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades personals en determinats casos]

1.7 Font de les dades (origen)

Amb caràcter general les dades, a través del present lloc web, són obtingudes:

• Del propi interessat

[*Nota: Les dades proporcionades per un titular (usuari web, contacte) en qualsevol dels formularis o procediments de recollida de dades establerts per a tal efecte en el lloc web, seran les seves pròpies, no havent de donar, amb caràcter general en processos de registre, dades de tercers, llevat que tingui capacitat de representació o autorització expressa].

1.8 Formularis de recollida de dades

Amb caràcter general, en el lloc web podem trobar els següents formularis per a la recollida de dades, d'acord amb el que estableix la present taula:

Tipus -Formulari de contacte
Finalitat - Contactar amb l'Associació per a sol•licitar informació o per inscriure’s en les diferents activitats que ofereix.
Cessionaris - No se cediran a tercers. El tractament i ús de les mateixes està referenciat per al responsable del fitxer (ASSOCIACIO CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA)
Observacions - Només es sol•licitaran dades de contacte (normalment correu electrònic, nom, telèfon).