Objectius del IV congrés

OBJECTIUS DEL CONGRÉS

Continuant amb la trajectòria de les tres edicions anteriors del Congrés, l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua ha designat un Comitè Científic Tècnic, integrat per 18 persones distingides en el món de l’aigua i el canvi climàtic, un Comitè en el que únicament el 25% dels seus membres pertanyen a l’Associació, i al qual ha encomanat la formulació del programa del Congrés i la definició dels perfils dels ponents que hi participaran.

El Comitè esmentat ha decidit estructurar el programa al voltant dels eixos fonamentals següents:

• Afectacions del canvi climàtic als recursos hídrics i als diferents consums
• Aspectes socioculturals i econòmics
• El futur de la gestió dels recursos hídrics davant l’emergència climàtica