II Congrés - Ponències

Salvador Samitier - Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic Cicle de l’aigua i canvi climàtic
Marc Ordeix - Coordinador del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis. UVIC-UCC Restauració del Medi
Toni Munné - Cap del Departament de Control i Qualitat de les aigües de l’ACA El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya
Manuel Omedas - Jefe de la Oficina de Planificación de la CHE Reptes en la planificació hidrològica de la conca de l’Ebre a l’horitzó 2015-2021
Francesc Canalias - Gerent del Consorci Sigma La Garrotxa Cap a un nou model de gestió i finançament del sanejament a Catalunya
Jordi Molist - Director de l’Àrea d’Abastament d’aigua de l’ACA La gestió coordinada dels recursos hídrics
Enric Castellví - Representant de l’ASAC Gestió d’actius hidràulics i eficiència de les xarxes
Gustavo Ramón Wilhelmi - Director d’Operacions. Barcelona Cicle de l’Aigua Gestió avançada del drenatge urbà
José Luis Pérez - President de la Comunitat de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya Aigua, dret humà. Servei nacional de l’aigua
Josep Escartín - Síndic de Greuges de l’Ajuntament de Sabadell El defensor dels usuaris
Ignasi Rodríguez-Roda - Director Científic del Campus de l’Aigua. UdG Potencial en R+D+I en l’àmbit de l’aigua a Catalunya
Miquel Rovira - Director de l’Àrea de Sostenibilitat d’EURECAT CTM Llideratge català en projectes europeus de recerca i demostració
Miquel Àngel Jovells - Director Tècnic Argal Alimentación El sector agroalimentari: trinomi aigua/energia/aliments”
Andreu Fargas Marquès - Cap de manteniment del Consorci d’Aigües de Tarragona. Project manager del SAOOEC Eficiència energètica en els serveis del cicle de l’aigua
Desirée Marín - Cetaqua Centre Tecnològic de l’Aigua. Responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Societat i Economia Què aporta la petjada hídrica a la sostenibilitat?