II Congrés - Crònica

logo congres lineal 2017

Durant els dies 22 i 23 de març de 2017 s’ha celebrat a l’Auditori de CosmoCaixa de Barcelona el II CONGRÉS DE L'AIGUA A CATALUNYA, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

La iniciativa d’aquest Congrés neix d’un profund debat en el si de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, convertida en Comitè Organitzador del Congrés.

Les dues primeres iniciatives del Comitè Organitzador foren la constitució d’un Secretariat, encarregat de tot allò relatiu a les relacions amb els patrocinadors i col•laboradors i de les tasques organitzatives en el sentit més ampli, i la formació d’un Comitè Científic-Tècnic del Congrés, format per 17 distingides personalitats del món de l’aigua majoritàriament no pertanyents a l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, Comitè aquest responsable de la definició de les temàtiques a abordar en el Congrés i de la seva estructuració en les Ponències, a més de la tipologia dels Ponents responsables de la seva exposició. D’aquesta manera es va poder donar forma al programa del Congrés.

Un cop concretats els aspectes a debatre en el Congrés, el Comitè Organitzador va sol•licitar de les màximes Autoritats del país i de personalitats molt rellevants del sector de l’aigua la seva integració en el Comitè d’Honor, totes les quals van acceptar formar-ne part.

El II Congrés de l’Aigua a Catalunya va tenir com a lema “L’aigua com a recurs sostenible” i ha rebut un gran suport i col•laboració del sector de l’aigua a Catalunya.

El total d’assistents al Congrés ha superat la xifra de 380 congressistes, que han seguit les exposicions amb gran interès, participant activament en els debats que s’han generat.

El Congrés es va estructurar en un conjunt de 6 Sessions o àrees temàtiques, cadascuna de les quals fou objecte de l’exposició de les Ponències corresponents (en número de 15 en total) i del posterior debat en sengles Taules Rodones. Hi van participar 6 Presidents de Sessió, 6 Moderadors de les Taules Rodones, 15 Ponents i 24 participants en les taules rodones programades, integrants tots ells d’un planter de personalitats intervinents en el Congrés difícilment superable avui a Catalunya.

La cerimònia d’inauguració del Congrés va ser presidida pel Il.lm Sr. Valentí Junyent, Diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, el Dr. Rafael Mujeriego, Catedràtic de Medi Ambient de la UPC i el Sr. Xavier Latorre, President de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

La governança de l’aigua va assolir un protagonisme destacat dintre de les sessions del Congrés, en un moment en què, des d’alguns àmbits polítics i fonamentalment per qüestions estrictament ideològiques, s’intenta dur a terme allò que es qualifica com a “remunicipalització del servei del cicle de l’aigua”.

El Congrés no ha volgut esser aliè a tot allò referit a la participació dels usuaris en la gestió, amb una especial dedicació a les situacions de vulnerabilitat que, malauradament, glopegen a moltes famílies.

L’economia circular, nou concepte que s’està imposant en la gestió de moltes infraestructures hidràuliques, tant des de la perspectiva de la sostenibilitat com de la necessitat de reduir costos d’explotació, va ocupar un lloc destacat en el conjunt de les tasques congressuals.

Cal significar també la presentació de 47 Comunicacions al Congrés, que desprès de la lectura de les Conclusions provisionals a càrrec del President del Comitè Científic-Tècnic i del lliurament dels Premis de l’Aigua corresponents a la seva 18ena. edició que cada any atorga l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, va cloure la Sra. Marta Subirà, Secretària de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat, acompanyada en la presidència de la cerimònia pel President i els dos Vicepresidents de l’Associació i el President del Comitè Científic-Tècnic del Congrés.