II Congrés - Conclusions

Resum conclusions II Congrés                Veure pdf
 
 
 
 
LOGOTIP II CONGRES DE L'AIGUA A CATALUNYA