III Congrés - Crònica

LOGOTIP II CONGRES DE L'AIGUA A CATALUNYA

Durant els dies 20 i 21 de març de 2019 s’ha celebrat a l’Auditori de CosmoCaixa de Barcelona el III CONGRÉS DE L'AIGUA A CATALUNYA, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

La iniciativa d’aquest Congrés neix d’un profund debat en el si de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, convertida en Comitè Organitzador del Congrés.

Les dues primeres iniciatives del Comitè Organitzador foren la constitució d’un Secretariat, encarregat de tot allò relatiu a les relacions amb els patrocinadors i col·laboradors i de les tasques organitzatives en el sentit més ampli, i la formació d’un Comitè Científic-Tècnic del Congrés, format per 16 distingides personalitats del món de l’aigua majoritàriament no pertanyents a l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, Comitè aquest responsable de la definició de les temàtiques a abordar en el Congrés i de la seva estructuració en les Ponències, a més de la tipologia dels Ponents responsables de la seva exposició. D’aquesta manera es va poder donar forma al programa del Congrés.

Un cop concretats els aspectes a debatre en el Congrés, el Comitè Organitzador va sol·licitar de les màximes Autoritats del país i de personalitats molt rellevants del sector de l’aigua la seva integració en el Comitè d’Honor, totes les quals van acceptar formar-ne part.

El III Congrés de l’Aigua a Catalunya va tenir com a lema “Evolució dels usos de l’aigua: Reutilització, Economia Circular i Noves Tecnologies” i ha rebut un gran suport i col·laboració del sector de l’aigua a Catalunya.
El total d’assistents al Congrés ha superat la xifra de 400 congressistes, que han seguit les exposicions amb gran interès, participant activament en els debats que s’han generat.

El Congrés es va estructurar en un conjunt de 4 Sessions o àrees temàtiques, cadascuna de les quals fou objecte de l’exposició de les Ponències corresponents (en número de 14 en total) i del posterior debat en sengles Taules Rodones. Hi van participar 4 Presidents de Sessió, 4 Moderadors de les Taules Rodones, 14 Ponents i 24 participants en les taules rodones programades, a més de 19 presentadors d’experiències i 21 Comunicacions, integrants tots ells d’un planter de personalitats intervinents en el Congrés difícilment superable avui a Catalunya.

La cerimònia d’inauguració del Congrés va ser presidida per la Sra. Marta Subirà, Secretària de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Valentí Junyent, Diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, el Dr. Rafael Mujeriego, Catedràtic de Medi Ambient de la UPC i el Sr. Xavier Latorre, President de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

El Congrés ha expressat la seva preocupació per la manca de creixement de la reutilització de les aigües regenerades, tant des de la vessant normativa (en un moment que s’anuncia un Reglament de la Comunitat Europea que pot ser restrictiu en la utilització d’aquestes aigües en l’agricultura), com des de la perspectiva econòmica, dins un àmbit tendent a la reutilització com a un recurs ordinari, no convencional.

L’economia circular, nou concepte que s’està imposant en la gestió de moltes infraestructures hidràuliques, tant des de la perspectiva de la sostenibilitat com de la necessitat de reduir costos d’explotació, va ocupar un lloc destacat en el conjunt de les tasques congressuals, que van apostar decididament per l’impuls de les noves tecnologies en el sector de l’aigua.

Cal significar també que, desprès de la lectura de les Conclusions provisionals a càrrec del President del Comitè Científic-Tècnic i del lliurament dels Premis de l’Aigua corresponents a la seva 20ena. edició que cada any atorga l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, va cloure el Congrés l’Honorable Sr. Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat, acompanyat en la presidència de la cerimònia pel President i el Vicepresident de l’Associació i el President del Comitè Científic-Tècnic del Congrés.