Comité d'Honor

President de la Generalitat Molt. Hble. Sr. Carles Puigdemont
Conseller de Territori i Sostenibilitat Hble. Sr. Josep Rull i Andreu
Consellera d’Agricultura Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu
Consellera de Governació Hble. Sra. Meritxell Borràs i Solé
Conseller d’Empresa i Ocupació Hble. Sr. Jordi Baiget i Cantons
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat Sra. Marta Subirà i Roca
Presidenta de la Diputació de Barcelona Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
President de la Diputació de Girona Ilm. Sr. Pere Vila i Fulcarà
President de la Diputació de Lleida Ilm. Sr. Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Tarragona Ilm. Sr. Josep Poblet i Tous
Alcaldessa de Girona Ilm. Sra. Marta Madrenas i Mir
Alcalde de Lleida Ilm. Sr. Àngel Ros Domingo
Alcalde de Tarragona (*) Ilm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
President de la CHE Sr. Raimundo Lafuente Dios
Director de l’Agència Catalana de l’Aigua Sr. Jordi Agustí Vergés
Director de CosmoCaixa (*) Sr. Lluis Noguera i Jordana
President de la Intercol•legial de Barcelona Exc. Sr. Oriol Ruscà i Nadal
President de la Comunitat Catalana de Comunitats de Regants Sr. Ramon Carner i Teixidó
President de l’ASAC Sr. Ignasi Escudero García
President de l’AAA Sr. Armand Lacorte Alegre
President de l’Associació Catalana de Municipis Sr. Miquel Buch Moya
President de la Federació Catalana de Municipis Sr. Xavier Amor Martín
President del Consorci de la Costa Brava (*) Exc. Sr. Carles Pàramo i Ponsetí
President del Consorci d’Aigües de Tarragona Sr. Albert Abelló Hierro
President del Consorci per a la defensa del Besòs Sr. Sergi Mingote Moreno

(*) - Pendent d'acceptació.