Comité d'Honor

President de la Generalitat  Molt Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública (Vicepresident) (*) Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer
Conseller de Territori i Sostenibilitat (Vicepresident)  Hble. Sr. Damià Calvet i Valera
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Vicepresidenta) (*) Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura
Consellera d’Empresa i Coneixement (Vicepresidenta)  Hble. Sra. Mª Àngels Chacón i Feixas
Consellera de Salut (Vicepresidenta) Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat  Sra. Marta Subirà i Rocas
Alcalde de Tarragona  Il·lm. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova
Alcalde de Lleida  Il·lm. Sr. Felix Larrosa i Piqué
Alcaldessa de Girona  Il·lma. Sra. Marta Madrenas i Mir
President de la Diputació de Barcelona  Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa
President de la Diputació de Tarragona  Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
Presidenta de la Diputació de Lleida  Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló i Escoda
President de la Diputació de Girona Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas
Director de l’Agència Catalana de l’Aigua  Sr. Jordi Agustí Vergés
Presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre  Sra. Mª Dolores Pascual Vallés
President de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya  Sr. Ignasi Escudero Garcia
President de l’Associació d’Abastaments d’Aigua  Sr. Armand Lacorte
President Associació Catalana de Comunitats de Regants  Sr. Ramon Carné i Teixidó
President de l’Associació Catalana de Municipis  Sr. David Saldoni de Tena
President de la Federació de Municipis de Catalunya  Sr. Xavier Amor Martín
President del Consorci de la Costa Brava  Il·lm. Sr. Jordi Soler i Casals 
President del Consorci d’Aigües de Tarragona (*) Il·lma. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
President del Consorci Besòs-Tordera  Sr. Joan Vila i Matabacas
Presidenta Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya  Excma. Sra. Eugènia Gay Rosell
President de l’Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (ASERSA) Sr. Rafael Mujeriego Sahuquillo
President de l’Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas (ADECAGUA)  Sr. Manuel Suárez Novoa
President de la Comunitat de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya  Sr. José Luis Pérez González
President de las Comunidades de Riego del Alto Aragón  Sr. César Trillo Guardia
President de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell   Sr. Amadeu Ros Farré

(*) - Pendent d'acceptació.